Photoshopfesten

Avslutande paneldebatt.

Lördagen tillbringade jag på Högskolan för lärande och kommunikation som tillsammans med Moderskeppet arrangerade Photoshopfesten. Det var en härlig dag där vi fick träffa föreläsarna Mattias Karlsson, Anders Jensen, David Brohede och Göran Segeholm. Ämnen som behandlades var “Sjukt smart med raw”, “Från färg till svartvitt med Photoshop”, “Jobba smartare i Lightroom”, “Du blir inte bättre än din egen smak” och några fler. De föreläsningar som jag nämner är de jag hade förmånen att lyssna och deltaga i!

Den sista handlar om att utveckla sig själv, genom att skaffa ny kunskap, öva, erhålla ny färdighet och därmed ny smak. Det kan relateras till många områden i livet, vilket även Göran Segeholm relaterade till, men främst kopplade vi detta till fotografi och efterbehandling. Det var en spännande dag, där jag också träffade några personer/fotografer som har både liknade och andra erfarenheter än jag själv. Berikande!

Tack till övriga “Moderskeppare” Sanna Lund, Fredrik Holm, Chrille Pettersson, Mikael Bohman och Maria Isaksson som tillsammans med duktiga praktikanten Louise såg till att allt fungerade!

Photoshopfesten, two days of seminars and training related to photography and image editing, took place this weekend in the beautiful city of Jonkoping, home to the organizer Moderskeppet, Sweden’s best trainers of Adobe image editing software.

One thought on “Photoshopfesten

  1. Pingback: High traffic in the wild « foto | rune alnervik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *