Ljuset

31 december hade jag ett inlägg med samma titel: “Ljuset”. När jag den kalla vinterdagen promenerade i skogen uppenbarade sig ljuset på ett underligt sätt, sätt genom kameran. Nu när vi verkligen har ljust även på våra breddgrader, så kan man ibland se det särskilt tydligt, som t ex i några lönnblad.

The summer light reflected through some maple leaf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *